Benzonitrile

Key 623 
Navn Benzonitrile 
Billede  
Synonymer Phenyl cyanide; Benzene, cyano-; Benzenenitrile; Benzoic acid nitrile; Cyanobenzene; Benzonitril; MDL number: MFCD00001770; PubChem Substance ID: 24857702;  
CAS-nr. 100-47-0 
EF-nr. 202-855-7 
Index-nr. 608-012-00-3 
Molekylformel C7-H5-N 
Molekylvægt 103,12 
produkttype
Advarsel
GHS Farepictogram(mer) GHS07 
1  H302 + H312 
H302 + H312 Farlig ved indtagelse og hudkontakt.
1  P260 
P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
H/P-kilde SA10 
Grænseværdi  
Grænseværdi-kilde  
Langtidseffekter MUT 
RTECS DI2450000 
Litteratur henv. SAL162C; ND443; HOM417; SAX; MI1100; BRN: 506893; Merck 14,1097; 
Sidste opdatering Monday, December 6, 2010 - 14:09:40